آواتار حمید صیدی

حمید صیدی

وبلاگ شخصی جایی برای نوشتن!

lpic2 با جادی

[ لینک  ]
post image

همونطور که میدونید جادی در حال ضبط دوره lpic 2 هستش و البته ۳۰ قسمت از اون رو به gotoclass تحویل داده .

اگر شما هم مثل من از اون دسته افراد هستید که دوست دارید ویدئوهای آموزشی رو آفلاین داشته باشید و هر وقت هرجایی دوست داشتید استفاده کنید این لینک های دوره lpic2 جادی به کار میاد:

https://cdn.gotoclass.ir/Courses/LPIC_2/01.mp4 
https://cdn.gotoclass.ir/Courses/LPIC_2/02.mp4
https://cdn.gotoclass.ir/Courses/LPIC_2/03.mp4
https://cdn.gotoclass.ir/Courses/LPIC_2/04.mp4 
https://cdn.gotoclass.ir/Courses/LPIC_2/05.m4v
https://cdn.gotoclass.ir/Courses/LPIC_2/06.m4v
https://cdn.gotoclass.ir/Courses/LPIC_2/07.m4v
https://cdn.gotoclass.ir/Courses/LPIC_2/08.m4v
https://cdn.gotoclass.ir/Courses/LPIC_2/09.m4v
https://cdn.gotoclass.ir/Courses/LPIC_2/10.m4v
https://cdn.gotoclass.ir/Courses/LPIC_2/11.m4v
https://cdn.gotoclass.ir/Courses/LPIC_2/12.m4v
https://cdn.gotoclass.ir/Courses/LPIC_2/13.m4v
https://cdn.gotoclass.ir/Courses/LPIC_2/14.m4v
https://cdn.gotoclass.ir/Courses/LPIC_2/15.m4v
https://cdn.gotoclass.ir/Courses/LPIC_2/16.m4v
https://cdn.gotoclass.ir/Courses/LPIC_2/17.m4v
https://cdn.gotoclass.ir/Courses/LPIC_2/18.m4v
https://cdn.gotoclass.ir/Courses/LPIC_2/19.m4v
https://cdn.gotoclass.ir/Courses/LPIC_2/20.m4v
https://cdn.gotoclass.ir/Courses/LPIC_2/21.m4v
https://cdn.gotoclass.ir/Courses/LPIC_2/22.mp4
https://cdn.gotoclass.ir/Courses/LPIC_2/23.m4v
https://cdn.gotoclass.ir/Courses/LPIC_2/24.m4v
https://cdn.gotoclass.ir/Courses/LPIC_2/25.m4v
https://cdn.gotoclass.ir/Courses/LPIC_2/26.m4v
https://cdn.gotoclass.ir/Courses/LPIC_2/27.m4v
https://cdn.gotoclass.ir/Courses/LPIC_2/28.m4v
https://cdn.gotoclass.ir/Courses/LPIC_2/29.mp4
https://cdn.gotoclass.ir/Courses/LPIC_2/30.m4v 
https://cdn.gotoclass.ir/Courses/LPIC_2/202/1_207_1_dns.mp4?1550847126473
https://cdn.gotoclass.ir/Courses/LPIC_2/202/2_207_2_dns_zones.mp4?1550847149412
https://cdn.gotoclass.ir/Courses/LPIC_2/202/3_207_3_dns_security.mp4?1550847164049
https://cdn.gotoclass.ir/Courses/LPIC_2/202/4_208_1_A_Web_Server_1.mp4?1550847175656
https://cdn.gotoclass.ir/Courses/LPIC_2/202/5_208_1_B_Apache_1.mp4?1550847194184
https://cdn.gotoclass.ir/Courses/LPIC_2/202/6_208_1_C_Virtual_Hosts_1.mp4?1550847205226
https://cdn.gotoclass.ir/Courses/LPIC_2/202/7_208_2_Ssl_1.mp4?1550847215879
https://cdn.gotoclass.ir/Courses/LPIC_2/202/8_208_3_Squid_1.mp4?1550847231142
https://cdn.gotoclass.ir/Courses/LPIC_2/202/9_208_4_Nginx_1.mp4?1550847242882
https://cdn.gotoclass.ir/Courses/LPIC_2/202/10_209_1_a_samba.mp4?1558682878795
https://cdn.gotoclass.ir/Courses/LPIC_2/202/11_209_1_B_Samba_Server_1.mp4?1558682998746
https://cdn.gotoclass.ir/Courses/LPIC_2/202/12_209_1_C_Samba_Client_1.mp4?1558683033329
https://cdn.gotoclass.ir/Courses/LPIC_2/202/13_209_2_A_Nfs_1.mp4?1558683049779
https://cdn.gotoclass.ir/Courses/LPIC_2/202/14_209_2_B_Nfs_1.mp4?1558683068844
https://cdn.gotoclass.ir/Courses/LPIC_2/202/15_210_1_Dhcp_1.mp4?1558683094158
https://cdn.gotoclass.ir/Courses/LPIC_2/202/16_210_2_Pam_1.mp4?1558683110081
https://cdn.gotoclass.ir/Courses/LPIC_2/202/17_210_A3_Ldap_Clients_1.mp4?1558683128539
https://cdn.gotoclass.ir/Courses/LPIC_2/202/18_210_B4_Ldap_Server_1.mp4?1558683143996
https://cdn.gotoclass.ir/Courses/LPIC_2/202/19_211_A_Mail_Services_1.mp4?1558683161543
https://cdn.gotoclass.ir/Courses/LPIC_2/202/20_211_B_Mail_Protocols_1.mp4?1558683174560
https://cdn.gotoclass.ir/Courses/LPIC_2/202/21_211_C_Mail_Servers_1.mp4?1558683189150
https://cdn.gotoclass.ir/Courses/LPIC_2/202/22_211_D_mda_1.mp4?1558683209532
https://cdn.gotoclass.ir/Courses/LPIC_2/202/23_211_E_Remote_Delivery_1.mp4?1558683222702
https://cdn.gotoclass.ir/Courses/LPIC_2/202/24_212_A_Network_Security_1.mp4?1558683246686
https://cdn.gotoclass.ir/Courses/LPIC_2/202/25_212_B_External_Security_1.mp4?1558683261382
https://cdn.gotoclass.ir/Courses/LPIC_2/202/26_212_C_Remote_1.mp4?1558683274095
https://cdn.gotoclass.ir/Courses/LPIC_2/202/27_212_d_ftp.mp4?1558683287949
https://cdn.gotoclass.ir/Courses/LPIC_2/202/28_212_E_Ssh_Tunnels_1.mp4?1558683303794
نوشته شده در پنج‌شنبه 17 آبان 1397