آواتار حمید صیدی

حمید صیدی

وبلاگ شخصی جایی برای نوشتن!

lpic2 با جادی

[ لینک  ]

همونطور که میدونید جادی در حال ضبط دوره lpic 2 هستش و البته ۳۰ قسمت از اون رو به gotoclass تحویل داده .

اگر شما هم مثل من از اون دسته افراد هستید که دوست دارید ویدئوهای آموزشی رو آفلاین داشته باشید و هر وقت هرجایی دوست داشتید استفاده کنید این لینک های دوره lpic2 جادی به کار میاد:

http://cdn.gotoclass.ir/Courses/LPIC_2/01.mp4 
http://cdn.gotoclass.ir/Courses/LPIC_2/02.mp4
http://cdn.gotoclass.ir/Courses/LPIC_2/03.mp4
http://cdn.gotoclass.ir/Courses/LPIC_2/04.mp4 
http://cdn.gotoclass.ir/Courses/LPIC_2/05.m4v
http://cdn.gotoclass.ir/Courses/LPIC_2/06.m4v
http://cdn.gotoclass.ir/Courses/LPIC_2/07.m4v
http://cdn.gotoclass.ir/Courses/LPIC_2/08.m4v
http://cdn.gotoclass.ir/Courses/LPIC_2/09.m4v
http://cdn.gotoclass.ir/Courses/LPIC_2/10.m4v
http://cdn.gotoclass.ir/Courses/LPIC_2/11.m4v
http://cdn.gotoclass.ir/Courses/LPIC_2/12.m4v
http://cdn.gotoclass.ir/Courses/LPIC_2/13.m4v
http://cdn.gotoclass.ir/Courses/LPIC_2/14.m4v
http://cdn.gotoclass.ir/Courses/LPIC_2/15.m4v
http://cdn.gotoclass.ir/Courses/LPIC_2/16.m4v
http://cdn.gotoclass.ir/Courses/LPIC_2/17.m4v
http://cdn.gotoclass.ir/Courses/LPIC_2/18.m4v
http://cdn.gotoclass.ir/Courses/LPIC_2/19.m4v
http://cdn.gotoclass.ir/Courses/LPIC_2/20.m4v
http://cdn.gotoclass.ir/Courses/LPIC_2/21.m4v
http://cdn.gotoclass.ir/Courses/LPIC_2/22.mp4
http://cdn.gotoclass.ir/Courses/LPIC_2/23.m4v
http://cdn.gotoclass.ir/Courses/LPIC_2/24.m4v
http://cdn.gotoclass.ir/Courses/LPIC_2/25.m4v
http://cdn.gotoclass.ir/Courses/LPIC_2/26.m4v
http://cdn.gotoclass.ir/Courses/LPIC_2/27.m4v
http://cdn.gotoclass.ir/Courses/LPIC_2/28.m4v
http://cdn.gotoclass.ir/Courses/LPIC_2/29.mp4
http://cdn.gotoclass.ir/Courses/LPIC_2/30.m4v 
http://cdn.gotoclass.ir/Courses/LPIC_2/202/1_207_1_dns.mp4?1550847126473
http://cdn.gotoclass.ir/Courses/LPIC_2/202/2_207_2_dns_zones.mp4?1550847149412
http://cdn.gotoclass.ir/Courses/LPIC_2/202/3_207_3_dns_security.mp4?1550847164049
http://cdn.gotoclass.ir/Courses/LPIC_2/202/4_208_1_A_Web_Server_1.mp4?1550847175656
http://cdn.gotoclass.ir/Courses/LPIC_2/202/5_208_1_B_Apache_1.mp4?1550847194184
http://cdn.gotoclass.ir/Courses/LPIC_2/202/6_208_1_C_Virtual_Hosts_1.mp4?1550847205226
http://cdn.gotoclass.ir/Courses/LPIC_2/202/7_208_2_Ssl_1.mp4?1550847215879
http://cdn.gotoclass.ir/Courses/LPIC_2/202/8_208_3_Squid_1.mp4?1550847231142
http://cdn.gotoclass.ir/Courses/LPIC_2/202/9_208_4_Nginx_1.mp4?1550847242882
نوشته شده در پنج‌شنبه 17 آبان 1397