آواتار حمید صیدی

حمید صیدی

وبلاگ شخصی جایی برای نوشتن!

git diff دستور

[ chocolate  ]

در این آموزش با سوئیچ diff از کنترل ورژن git آشنا میشویم

تغییرات بین کامیت ،کامیت ها و working tree را نشان میدهد که چه فایلی چه تغییر داشته

git diff [options] [] [--] […​]

git diff [options] --cached [] [--] […​]

git diff [options]   [--] […​]

git diff [options]
  
git diff [options] [--no-index] [--]

مثال:

اگر فرض بر این باشد که دو کامیت با id مشخص داشته باشیم تفاوت این دو را با این دستور در خروجی خواهیم داشت

git diff 123asd 456qwe

نوشته شده در سه‌شنبه 10 مهر 1397