آواتار حمید صیدی

حمید صیدی

وبلاگ شخصی جایی برای نوشتن!

DNF download Plugin

[ linux  learn  chocolate  ]

تا حالا پیش آمده بخواهید برای یک سیستم گنولینوکسی با توزیع محبوب فدورا بسته ای را نصب کنید اما امکان برقراری ارتباط اینترنت روی آن سیستم فراهم نباشد؟

راه حل اینکه از یک سیستم دیگر با دسترسی به اینترنت با توزیع فدورا (یا با دیسک زنده فدورا) پکیج های مربوط رو دانلود و بصورت آفلاین روی سیستم مورد نظر نصب کنید:

ولی چطوری؟

با dnf download

DNF download Plugin

دانلود باینری یا بسته های منبع ابزاری برای دانلود rpm ها از مخازن اما نصب نمیکند.

درصورتی که نیاز به دانلود همه پیش نیازها است از سوئیچ –resolve استفاده میکنیم

شکل کلی دستور:

dnf download [options] <pkg-spec>...

مثال ها :

dnf download dnf
  #Download the latest dnf package to the current directory.
dnf download --url dnf
  #Just print the remote location url where the dnf rpm can be downloaded from.
dnf download --url --urlprotocols=https --urlprotocols=rsync dnf
  #Same as above, but limit urls to https or rsync urls.
dnf download dnf --destdir /tmp/dnl
  #Download the latest dnf package to the /tmp/dnl directory (the directory must exist).
dnf download dnf --source
  #Download the latest dnf source package to the current directory.
dnf download rpm --debuginfo
  #Download the latest rpm-debuginfo package to the current directory.
dnf download btanks --resolve
  #Download the latest btanks package and the uninstalled dependencies to the current directory.
نوشته شده در یک‌شنبه 29 مهر 1397